Info World Servants

World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 met inzet van honderden vrijwilligers bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. World Servants organiseert projecten in diverse landen in Midden- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. In zo'n twee à drie weken tijd bouwen groepen jongeren en volwassenen met de plaatselijke bevolking scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen. Het doel van World Servants is het bieden van structurele hulp aan gemeenschappen in ontwikkelingslanden en deelnemers heel direct betrekken bij ontwikkelingshulp. Deelnemers maken kennis met de andere omstandigheden waarin mensen leven, met een andere cultuur en met de vaak andere geloofsbeleving. De slogan van World Servants is dan ook: ‘Bouwen aan verandering’.

 

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van groepen die bouwprojecten realiseren in ontwikkelings­landen: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.

 

Voor meer informatie over World Servants kunt u kijken op www.worldservants.nl

''Bouwen aan verandering''